Wachttijden Dyslexiezorg

Wachttijden Dyslexiezorg

Laatst bijgewerkt: 1-4-2020

 
Braams werkt volgens het protocol ‘Dyslexie diagnostiek en behandeling’ van Blomert (2006). Een aanmelding voor diagnostiek en behandeling van dyslexie dient te voldoen aan bepaalde eisen, zoals geformuleerd in het protocol van Blomert. Voordat een cliënt in zorg kan komen, dient een beoordeling plaats te vinden van het dossier. Complete aanmeldingen (van ouders en school) waarbij alle gegevens volledig zijn, worden binnen drie weken door Braams beoordeeld.
 
Wachttijden vergoede dyslexiezorg
De wachttijd is de periode tussen het moment dat het dossier is beoordeeld en de eerste afspraak in de diagnostiek fase. Momenteel bedraagt de wachttijd voor de vergoede dyslexiezorg:
 
Alle locaties: 0-2 weken

Wachttijden particuliere dyslexiezorg
Wilt u voor de actuele wachttijden voor de particuliere dyslexiezorg contact opnemen met het secretariaat? 

N.B. Vanwege de uitbraak van het coronavirus en de maatregelen, is het op dit moment voor ons niet mogelijk om een volledig betrouwbare weergave te geven van de wachttijden. Wij streven er naar dit zo snel als mogelijk voor u te realiseren. 
 
Direct aanmelden