Tijdelijke aanpassing toelatingscriteria diagnostiek dyslexie Covid-19

 
De scholen doen ook tijdens de coronacrisis enorm hun best de zorg binnen het onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven. Braams heeft respect voor de inzet zoals die ook in de afgelopen periode is gebleken. Momenteel ontvangen wij regelmatig vragen over de voorwaarden van het aanmeldingstraject. Het uitgangspunt is dat de extra begeleiding tijdens de coronacrisis - aangepast - toch doorgang heeft kunnen vinden. Graag informeren wij u over het bericht dat Braams van het NKD (kwaliteitsinstituut) heeft ontvangen. Gezien onderstaand bericht, raden wij u aan uw leerling(en) aan te melden, wanneer u een leerling heeft waarvan u vermoedt dat er sprake is van (ernstige enkelvoudige) dyslexie. De orthopedagoog/ psycholoog van Braams kan dan eventueel contact met u opnemen. Als vanuit het NKD meer informatie beschikbaar komt, zullen wij dit communiceren via onze website.

Bericht van het NKD
Er is een voorstel voor een tijdelijke aanpassing van de toelatingscriteria diagnostiek dyslexie tijdens Covid-19 in ontwikkeling voor de kinderen met een evidente zorgbehoefte, zodat hun achterstand niet verder toeneemt. Nadat dit voorstel voor de tijdelijke aanpassing is voorgelegd aan en besproken met onder andere het ministerie van VWS/OCW en Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie, zal dit worden gedeeld met praktijkhouders, beleidsmakers en poortwachters.
Direct aanmelden